Novinky z dostihů a coursingů

POZOR - zrušení dalšího závodu

Coursingový závod plánovaný na 17.10.2020 v Orlově pořadatel NorthWind Club ruší bez náhrady.

Důvodem jsou vládní opatření proti šíření Covid-19.

POZOR!!!

Měření WH a PLI dne 26.9.2020 je zrušeno bez náhrady.

Důvodem je zrušení závodu v Mladé Boleslavi, v rámci kterého mělo měření proběhnout.

Příští měření se bude konat v lednu 2021, místo bude upřesněno.

Prosíme o dodržování veškerých nařízení vydaných v souvislosti s Covid-19, která budou platná v den měření - roušky, rozestupy, desinfekce, .... Měření se bude konat v uzavřeném prostoru. 

Dne 26.9.2020 se koná měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů - veškeré informace naleznete v sekci

Měření kohoutkové výšky

2020-09-11

Czech Coursing Club oznámil zrušení závodu, který byl plánován na termín 24.10.2020 ve Velká Dobré. Závod byl zrušen bez náhrady.

Změny sledujte v aktuálním kalendáři

2020-09-22

Změna v termínovém kalendáři - NordCoursing nahlásil změnu místa konání a závod bude probíhat pouze v neděli!

2020-08-20

A další změna - KCHCHADP mění místo konání Svatováclavského coursingu

2020-08-21

Předsednictvo ČMKU schválilo výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu pro soutěž o Dostihového vítěze 2020 a Coursingového vítěze 2020.

Průběžné výsledky jsou publikovány 

Dostihový vítěz 2020

Coursingový vítěz 2020

2020-07-28

 

Dráha Kolín oznamuje nový termín odloženého závodu, který se nemohl uskutečnit 20.6.2020 z důvodu podmáčeného terénu.

Změna je publikována v nové verzi kalendáře

 2020-07-29

Zkoušky dostihových a coursingových rozhodčích a dráhových pozorovatelů se konají dne 6.7.2020 v 9:00 v klubovně dostihové dráhy v Lednici. Přihlášky zasílejte na mail dack@cmku.cz.

2020-06-22

Dne 5.7.2020 se koná měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů - veškeré informace naleznete v sekci

Měření kohoutkové výšky

2020-06-18

Na žádost pořadatele byla provedena další změna v kalendáři. Jedná se závody pořádané Moravským coursingem.

2020-05-26

Žadatelé o licenci, prosíme, věnujte pozornost podmínkám pro vystavení licence a ceníku! Naleznete zde všechny potřebné informace.

Často bývá zaplacen chybný poplatek nebo jsou dokumenty neúplné!

2020-05-26

 

Právě byla zveřejněna aktualizace Dostihového a coursingového kalendáře na rok 2020

Kalendář může být na základě vývoje situace průběžně aktualizován - sledujte informace na webu DaCK a na stránkách pořadatelů.

Dále bylo vloženo Sdělení DaCK k soutěži o dostihového a coursingového vítěze.

2020-05-13

ME v coursingu a MS na dráze jsou v roce 2020 zrušena!

V příštím roce se bude konat ME na dráze v Německu a o konání ME v coursingu není prozatím rozhodnuto, Maďarsko opět kandiduje.

2020-05-13

 

Publikace nové verze Národního dostihového a coursingového řádu - jedná se o změnu bodu 1.5. - uvedení do souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem.

2020-05-03

Informace pro závodníky

Na základě posledních informací ze zasedání vlády bude možné začít pořádat závody od 25.5.2020. Ještě nevíme v jakém režimu, s jakým počtem lidí.

DaCK oslovila pořadatele dostihů a coursingů se žádostí o návrhy nových termínů odložených závodů. Některé závody, které nebylo možné uskutečnit, budou zřejmě zrušeny bez náhrady, jelikož se nepodaří zajistit náhradní termín nebo prostor (v případě coursingů).

Budeme vás průběžně informovat a nový kalendář bude sestaven v následujících dnech.

Zatím platí možnost pořádání tréninků a od 20.4.2020 je možné plnit i licenční běhy.

2020-04-23

Měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků, které se má konat dne 16.5.2020 v Kolíně, je na základě opatření vlády a ministerstva zdravotnictví ZRUŠENO. 

Termín dalšího měření 5.7.2020 v Lednici zatím zůstává v platnosti. DaCK bude informovat o případných změnách na základě vývoje uvolňování opatření v souvislosti s pandemií.

2020-04-22

Informaci o nových termínech pro podávání přihlášek na odložené ME v coursingu naleznete zde

2020-03-14

Přidáno sdělení DaCK k přesunu termínů závodů a Mistrovství Evropy v coursingu

Sdělení DaCK

2020-03-12

Byla přidána nová verze Mezinárodního dostihového a coursingového kalendáře, kterou DaCK obdržela 26.2.2020

Dostihový a coursingový kalendář FCI

2020-02-27

Vloženo představení dostihových a coursingových vítězů a úspěšných reprezentantů za rok 2019

2020-01-23

Pozor změna v dostihovém a coursingovém kalendáři!

Jarní pohár v Kolíně je přeložen ze soboty 25.4.2020 na neděli 26.4. 2020.

Dále byla vložena fotogalerie ze slavnostního předávání cen dostihovým a coursingovým vítězům, úspěšným reprezentantům a osobnostem dostihového sportu.

Za fotky děkujeme paní Dáše Keberlové

2020-02-17

Uzávěrky přihlášek na nominační závody na ME v coursingu:

Mazaný zajíc 14.-15.3.2020 - uzávěrka přihlášek 19.2.2020 

Moravský coursing

Coursing Pecínov 21.3.2020 .- uzávěrka přihlášek 1.3.2020

Coursing Pecínov

Termín pro přihlášení na školení rozhodčích, čekatelů a pořadatelů je 14.2.2020!

Dle NŘ je každý rozhodčí povinen 1x za 2 roky absolvovat školení.

Školení rozhodčích a organizátorů proběhne 23.2.2020 v hotelu Velká Klajdovka v Brně.

Všichni rozhodčí a organizátoři obdrželi pozvánku emailem.

Pozvánka na školení rozhodčích, čekatelů a organizátorů

2020-02-09

Příjem přihlášek na ME v coursingu zahájen!

Přihlášky posílejte pouze po splnění nominačních kritérií!

Byly vloženy propozice na ME v coursingu 2020 a přihláška.

Coursing

2020-01-08

Informace k prvnímu měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků v roce 2020 byly publikovány v sekci 

Měření kohoutkové výšky