Informace potřebné k získání dostihové licence (platné i pro coursing) jsou uvedeny v následující směrnici

Dostihová licence