Licence pro psy v FCI sk. X a vyjm. plemena sk. FCI V
a národně uznaná pelmena
(basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja)

Aby pes mohl běhat na dostizích, či coursingu, musí nejdříve splnit licenční zkoušky. Začít plnit lze ve stáří minimálně 12nácti měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a od 15 měsíců pro ostatní plemena.

Licenční zkoušky se skládají z jednoho sólo běhu, kdy pes běží sám, aby bylo vidět, že má zájem o návnadu a dvou společných běhů, kdy pes musí prokázat, že nenapadá jiné psy a je schopen běžet s více psy. Při společném běhu na ovále musí běžet nejméně 3 psi, v případě coursingu běhají psi v párech. (párové běhy jsou ideálně se stejným plemenem, případně se volí plemeno rychlostně, váhově a velikostně podobné). Běhy se zapisují do tréninkové karty, kterou si koupíte od pořadatele.

Pro jejich plnění musí být pes vybaven:
- dostihovým/coursingovým košíkem (mimo italských chrtím) - košík nesmí psu působit bolest a omezovat ho v pohybu či dýchání, nejsou poveleny náhubky celouzavřené, nylonové, kožené
- dečkou/dresem

Během běhu na psa nekřičíme, nepovzbuzujeme ho, chválíme až v cíli. Pokud pes ztratí návnadu, dbáme pokynů rozhodčího, zda se má nechat pes hledat, nebo opakovat start.

Není-li u málopočetných plemen na startu dostatečný počet jedinců pro společný běh, může Dostihová komise povolit výjimku ze společných běhů a pes musí splnit 5x sólo běh.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE:
- 1x solo běh, 2x párový běh (pes může absolvovat maximálně dva běhy v jeden den na coursingu a tři na dostizích)
- věk minimálně 15 měsíců u plemen italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet,
u ostatních plemen minimálně 18 měsíců
- členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU

Splatností od 8.8.2019 dochází ke změně formy úhrady poplatku za vystavení Dostihové licence.
Poplatek již nebude hrazen vhotovosti, ale bezhotovostně na účet Dostihové a coursingové komise.

Po splnění podmínek pro udělení licence majitel psa uhradí na účet Dostihové a coursingové komise poplatek za vystavení licence:
Číslo účtu: 2201666537/2010
Variabilní symbol: 100
Poplatek: 500,-Kč
Zpráva pro příjemce/ poznámka: jméno psa

K vystavení licence majitel psa odešle na adresu registrátorkylicencítyto doklady

 • Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky (1x solo běh a 2x společný běh), u whippetů a italských chrtíků i zápis o měření kohoutkové výšky.
 • Karta musí obsahovat potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU.
  Kopii průkazu původu 
 • Potvrzení o úhradě poplatku za vystavení licencena účet DaCK

  Registrátor licencí pro chrty FCI X a vyjmenovaných plemen skupiny FCI V
  Veronika Bejčková, Švermova 50, Lahošť 417 25
  Email: veru3607@seznam.cz