Měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů bohužel není možné vzhledem k vládním opatřením uskutečnit v plánovaném termínu 24.4.2021.
Měření proběhne 8.5.2021 v Kolíně, pokud to situace umožní.
Vzhledem k tomu, že je na měření přihlášen velký počet psů a zatím neznáme pravidla rozvolnění vládních opatření na květen, je možné, že bude muset být vypsán ještě jeden dodatečný termín měření v průběhu května.
Seznam psů, kteří budou měřeni 8.5. nebo v případném dalším termínu bude zveřejněn, až budeme znát pravidla pro dané období.
2021-04-20
 
 
Měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů je prozatím plánované na 24.4.2021.
 
Pokud to následující očekávaná vládní opatření umožní, bude se konat v plánovaném termínu. Pokud nebude možné opatřením vyhovět, je s rozhodčími domluven další termín 8.5.2021 opět v Kolíně.
Přihlášky posílejte standardním postupem.
Měření bude rozděleno na dopolední a odpolední blok, aby se setkal pouze počet lidí, který bude v danou dobu možný.
Seznam psů měřených v jednotlivých blocích bude v předstihu zveřejněn.

Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků v roce 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci je možná změna termínů - sledujte zprávy na webových stránkách a na facebooku

16.1.2021

ZRUŠENO!

 

Mlýn hotel Vílanec u Jihlavy - v případě, že bude možné měření uskutečnit v této lokalitě z hlediska vládních opatření

 nebo náhradní varianta pro případ omezeného shromažďování osob

Dobré Pole – areál Sokola, fotbalové hřiště

24.4.2021

Kolín –  dostihová dráha - v případě, že z důvodu epidemických opatření nebude možné měření uskutečnit, překládá se termín na 8.5.2021

3.7.2021

Lednice – dostihová dráha

25.9.2021

Mladá Boleslav – dostihová dráha 

Schváleno předsednictvem ČMKU 

Příhláška na měření:

Prihlaska k mereni Wh a Itg.doc

Základní informace:

 
Maximální povolená výška v kohoutku u vipetů:
·  51 cm u psů
·  48 cm u fen
  Maximální povolená výška v kohoutku u italských chrtíků:
·  38 cm
 
V případě, že pes/fena  přesahuje tuto výšku je zařazen/a do kategorie sprinter - národní kategorie, kde pes/fena na národní úrovni může získat čekatelství CACT a k tomu příslušné tituly
 
Od  roku 2016 smí mít  vipet maximálně  5 cm nad stanovenou výšku a italský chrtík 3 cm nad stanovenou výšku. Pokud je vyší dostihovou licenci nedostane.
 
Další informace k měření jsou v mezinárodním a národním dostihovém a coursingovém řádu - Řády a směrnice