Zápis z jednani DaCK 3/2019 - byl schválen P ČMKU dne 12.12.2019 s výjimkou bodu 9

Zápis z jednání DaCK 2/2019

Zápis z jednání DaCK 1/2019