Coursingový vítěz roku

Podmínky soutěže o titul  Coursingový vítěz  roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád v kapitole 3.14.2.

Soutěž o titul  Coursingový vítěz  roku probíhá na závodech v coursingu, které jsou Dostihovou a coursingovou komisí (dále DaCK) v Dostihovém a coursingovém kalendáři příslušného roku označené jako bodovací.

Titul  Coursingový vítěz  příslušného roku uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů za každé plemeno a pohlaví zvlášť v kategoriích dospělý a sprinter.

Podmínky pro zařazení do soutěže

  • Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU
  • Pes musí získat body z alespoň pěti bodovacích coursingů

Způsob hodnocení

  • Body se přidělují dle počtu startujících psů v 1.kole  a výsledného pořadí. (Pokud se běží mix, přiděluje se dle výsledku mixu.)  

    Např. startujících 8 =>  1.místo - 8b., 2.místo – 7b., 3.místo – 6b., 4. místo - 5b., 5.místo - 4b., 6.místo – 3b., 7.místo – 2b. 8.místo – 1b.  

  • Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů v příslušném roce.

  • Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Předsednictvo ČMKU schválilo na svém zasedání dne 16.7.2020 výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu - úpravu pravidel soutěže o Dostihového vítěze a Coursingového vítěze pro rok 2020:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.