Coursingový vítěz roku

Podmínky soutěže o titul Coursingový vítěz roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád.

Soutěž o titul Coursingový vítěz roku probíhá na závodech v coursingu, které jsou Dostihovou a coursingovou komisí (dále DaCK) v Dostihovém a coursingovém kalendáři příslušného roku označeny jako bodovací.

Titul Coursingový vítěz příslušného roku uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů za každé plemeno a pohlaví zvlášť v kategoriích dospělý a sprinter.

Podmínky pro zařazení do soutěže

 • Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU
 • Pes musí získat body z alespoň pěti bodovacích coursingů

Způsob hodnocení

 • Body se přidělují na základě výsledného pořadí v bodovacím coursingu dle následujícího pravidla:

  umístění

  body

  umístění

  body

  1. místo

  15 bodů

  7. místo

  6 bodů

  2. místo

  13 bodů

  8. místo

  5 bodů

  3. místo

  11 bodů

  9. místo

  4 body

  4. místo

  9 bodů

  10. místo

  3 body

  5. místo

  8 bodů

  11. místo

  2 body

  6. místo

  7 bodů

  12. místo

  1 bod

 • Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů v příslušném roce (tzn. například je-li vypsáno 12 bodovacích coursingů, započítávají se body ze 7 závodů)
 • Získá-li pes body z více bodovacích coursingů než je popsáno v předchozím pravidle, sčítá se příslušný počet nejlepších umístění psa.
 • Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává titul nebo výsledné umístění, více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Předsednictvo ČMKU schválilo na svém zasedání dne 16.7.2020 výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu - úpravu pravidel soutěže o Dostihového vítěze a Coursingového vítěze pro rok 2020:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.