Dostihový vítěz roku

Podmínky soutěže o titul Dostihový vítěz roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád.

Soutěž o titul Dostihový vítěz roku probíhá na dostizích, které jsou Dostihovou a coursingovou komisí (dále DaCK) v Dostihovém a coursingovém kalendáři příslušného roku označeny jako bodovací.

Titu Dostihový vítěz příslušného roku uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů za každé plemeno a pohlaví zvlášť v následujících kategoriích:

  • dospělý
  • senior
  • sprinter

Podmínky pro zařazení do soutěže:

  • Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU
  • Pes musí získat body z alespoň pěti bodovacích dostihů

Způsob hodnocení

  • Body se přidělují za umístění psů ve finále „A“ a “B“ dle následujícího pravidla:

umístění

Finále „A“

Finále „B“

1. místo

15 bodů

6 bodů

2. místo

13 bodů

5 bodů

3. místo

11 bodů

4 body

4. místo

9 bodů

3 body

5. místo

8 bodů

2 body

6. místo

7 bodů

1 bod

  • Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce (tzn. například je-li vypsáno 12 bodovacích dostihů, započítávají se body ze 7 dostihů)
  • Získá-li pes body z více bodovacích dostihů než je popsáno v předchozím pravidle, sčítá se příslušný počet nejlepších umístění psa.
  • Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul nebo výsledné umístění, více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Předsednictvo ČMKU schválilo na svém zasedání dne 16.7.2020 výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu - úpravu pravidel soutěže o Dostihového vítěze a Coursingového vítěze pro rok 2020:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.