Předsednictvo ČMKU schválilo na svém zasedání dne 16.7.2020 výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu - úpravu pravidel soutěže o Dostihového vítěze a Coursingového vítěze pro rok 2020:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.

 

 

Dostihový vítěz roku

Podmínky soutěže o titul Dostihový vítěz roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád.

Soutěž o titul Dostihový vítěz roku probíhá na dostizích, které jsou Dostihovou a coursingovou komisí (dále DaCK) v Dostihovém a coursingovém kalendáři příslušného roku označeny jako bodovací.

Titu Dostihový vítěz příslušného roku uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů za každé plemeno a pohlaví zvlášť v následujících kategoriích:

  • dospělý
  • senior
  • sprinter

Podmínky pro zařazení do soutěže:

  • Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU
  • Pes musí získat body z alespoň pěti bodovacích dostihů

Způsob hodnocení

  • Body se přidělují za umístění psů ve finále „A“ a “B“ dle následujícího pravidla:

umístění

Finále „A“

Finále „B“

1. místo

15 bodů

6 bodů

2. místo

13 bodů

5 bodů

3. místo

11 bodů

4 body

4. místo

9 bodů

3 body

5. místo

8 bodů

2 body

6. místo

7 bodů

1 bod

  • Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce (tzn. například je-li vypsáno 12 bodovacích dostihů, započítávají se body ze 7 dostihů)
  • Získá-li pes body z více bodovacích dostihů než je popsáno v předchozím pravidle, sčítá se příslušný počet nejlepších umístění psa.
  • Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul nebo výsledné umístění, více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.