Vyhlášení výsledků soutěže COURSINGOVÝ VÍTĚZ 2020

Podrobné výsledky soutěže o titul Coursingový vítěz 2020

Všem vítězům blahopřejeme, všem dalším účastníkům děkujeme za hojnou účast, za bojovnost a nasazení! Doufáme, že rok 2021 bude pro závody příznivější.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, vyhlášení Coursingových vítězů proběhne 16.1.2021 v Mlýn Hotelu Vílanec u Jihlavy. V případě vládního opatření, které nepovolí shromáždění potřebného počtu osob, bude akce přeložena na únor nebo počátek března.

Majitelé vítězných psů budou pozváni na předávání cen emailem. 

Výsledky soutěže o titul coursingového vítěze jsou průběžně aktualizovány po obdržení oficiálních výsledků jednotlivých závodů od pořadatelů