Informace o označování licenčních knížek podle nového Mezinárodního dostihového a coursingového řádu platného od 1.1.2022

Dostihová a coursingová komise informuje držitele licencí o možnosti nechat si označit stávající licenční knížky třídou, ve které bude pes na mezinárodních závodech (s udělováním čekatelství CACIL) běhat.

 V zásadě existují tři možnosti:

 1. Pokud pes splňuje požadavky pro udělení třídy FCI-CACIL, (viz. níže), majitel doloží potřebné výsledky výstav, bude mu licence označena jako „FCI-CACIL“.
 2.  Pokud pes tyto požadavky nesplňuje a majitel v roce 2022 neplánuje výstavní požadavky splnit, bude mu označena licence jako třída CSS.
 3.  Pro případy, kdy pes prozatím požadavky nesplňuje, ale v průběhu roku 2022 bude o jejich splnění usilovat, doporučujeme s označením licence vyčkat na jejich splnění, jelikož do 31.12.2022 platí přechodné období, kdy bude možné se hlásit i na mezinárodní závody se stávající licencí bez označení s doložením výsledku jedné výstavy (stejně jako doposud) – viz. níže citace z Mezinárodního řádu. K označení licence musí dojít nejpozději do 31.12.2022.

 Následně bude přechod ze třídy CSS do třídy FCI-CACIL možný po doplnění výstavních výsledků.

 Zástupci DaCK budou licenční knížky označovat na předem určených akcích

 • 11.2021 na slavnostním vyhlášení dostihových a coursingových vítězů
 • na všech měřeních kohoutkové výšky v roce 2022
 • na vybraných závodech v ČR v roce 2022 – informace bude zveřejněna na webu DaCK a na facebooku DaCK

 Mezinárodní řád platný od 1.1.2022 uvádí:

Pro účast v FCI-CACIL třídě musí mít pes licenci FCI-CACIL. Tato licence musí být vystavena národní kynologickou organizací, která potvrdí splnění následujících požadavků:

 • minimálně jedno ocenění známkou alespoň velmi dobrá (v jakékoli třídě) na národní výstavě psů s udělováním titulu CAC nebo mezinárodní výstavě psů s udělováním FCI-CACIB získané ve věku 12 měsíců a vyšším.
 • minimálně 1 ocenění známkou alespoň velmi dobrá v následujících třídách: mezitřída, otevřená, pracovní nebo šampionů na mezinárodní výstavě psů s udělováním titulu FCI-CACIB.
 • Rozhodčí, kteří známku udělili, musí mít různou státní příslušnost.

 

Požadavky na start ve třídě CSS: Pro účast v CSS třídě musí mít pes licenci CSS. Tato licence musí být vystavena národní kynologickou organizací. Výsledky z výstav se nevyžadují.

Přechodné opatření: Do 31. 12. 2022 je podmínkou pro start ve třídě FCI- CACIL minimálně 1 ocenění známkou alespoň velmi dobrá v následujících třídách: mezitřída, otevřená, pracovní nebo šampionů na mezinárodní výstavě psů s udělováním titulu FCI-CACIB. U psů, kteří ještě nemají vystavenou CACIL licenci, musí být s každou přihláškou na FCI-CACIL-akci zaslán výsledek z výstavy.

 

 

Vážení přátelé dostihového a coursingového sportu,

 rádi bychom vás seznámili se stavem zpracování nového národního dostihového a coursingového řádu.

DaCK v současné době pracuje na návrhu první pracovní verze NDaCŘ. Nejpozději do 31.10.2021 bude tato verze zaslána zástupcům chovatelských klubů chrtů a vyjmenovaných plemen skupiny 5, zástupcům pořadatelů dostihových a coursingových soutěží a rozhodčím k prvnímu připomínkování. Předpokládáme, že kluby budou přijímat připomínky a komentáře svých členů a zpracují je do věcných konstruktivních návrhů. Ve druhé polovině listopadu se uskuteční schůzka DaCK se zástupci pořadatelů, klubů a rozhodčích, kde budou prodiskutovány připomínky ke znění návrhu nového řádu. Poté bude dopracován návrh finální verze NDaCŘ, který bude po dobu jednoho měsíce publikován na webu ČMKU k připomínkování veřejností. Finální verze by poté měla být schválena předsednictvem ČMKU v průběhu ledna 2022. Účinnost řádu je plánována od 1.3.2022 – tj. veškeré závody roku 2022 budou pořádány podle nového NDaCŘ.

 Základní principy nového NDaCŘ:

 • základem pro zpracování nového NDaCŘ bude nový Mezinárodní dostihový a coursingový řád platný od 1.1.2022
 • odlišně od MDaCŘ bude upraveno, že jednotlivá plemena nebudou na národních závodech dělena podle výstavních kritérií
 • bude zachováno měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů
 • bude zachován současný systém dostihů – rozběhy, finále A pro 6 nejrychlejších, finále B (u bodovacích dostihů) pro dalších 6
 • budou nově zpracovány podmínky a postupy při měření kohoutkové výšky
 • budou zpracovány podmínky pro získání licence obsluhy (tažení) návnady
 • budou nově zpracovány podmínky pro získání licence rozhodčího a dráhového pozorovatele
 • budou nově zpracovány podmínky pro získání licence psů pro dostihy a pro coursing
 • NDaCŘ stanoví novou podobu licenční knížky, tak aby vyhovovala MDaCŘ a zároveň umožňovala zápisy podle NDaCŘ. Pro přechodné období budou zachovány současné licenční knížky, pouze budou označeny podle nového MDaCŘ
 • budou nově zpracovány podmínky soutěže o dostihového a coursingového vítěze

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství Evropy v coursingu a Mistrovství světa na dráze jsou dle sdělení CdL zrušena.

DaCK požádala předsednictvo ČMKU o výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu pro rok 2020. P ČMKU bude žádost projednávat na květnovém zasedání.

 

Vážené předsednictvo ČMKU,

vzhledem k mimořádné situaci způsobené nouzovým stavem, si vás DaCK dovoluje požádat o schválení výjimky z Národního dostihového a coursingového řádu pro závodní sezonu 2020.

Jedná se o ustanovení bodů 2.4.7. odst. 2 Dostihový vítěz roku a bodu 3.5.5. odst. 2 Coursingový vítěz roku. Vzhledem k tomu, že závodní sezona namísto v březnu začne až 30.5.2020, bude dostihový a coursingový kalendář zredukován. Namísto dvanácti bodovacích závodů se uskuteční pouze devět bodovacích závodů v dostizích i coursingu. Pro většinu závodících psů (hlavně fen, které mohou během sezony hárat) by bylo velmi obtížné absolvovat minimální (Národním řádem) požadovaný počet pěti závodů.

Z tohoto důvodu DaCK navrhuje, aby pro rok 2020 byla udělena pro soutěže Dostihový vítěz roku 2020 a Coursingový vítěz roku 2020 výjimka z Národního dostihového a coursingového řádu v následujícím znění:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.

 Dále v příloze přikládáme pro informaci upravený dostihový a coursingový kalendář. Předpokládáme, že závody s udělováním titulu CACIL proběhnou, ale mohou být pouze s udělením titulu CACT. Po obdržení stanoviska z CdL bude kalendář v tomto smyslu upraven.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

  Vít Černý

Předseda DaCK

Sdělení Dostihové a coursingové komise k přesunu termínů ME v coursingu a tuzemských závodů

Vážení majitelé coursingových a dostihových závodníků,

většina z vás již jistě během dnešního dne zaregistrovala, že vláda vyhlásila nouzový stav a obdobná situace s přenosem nákazy onemocnění koronavirem je i v ostatních evropských státech.

Dnes pořadatel Mistrovství Evropy v coursingu spolu se všemi členy CdL rozhodl, že se Mistrovství Evropy neuskuteční v původně plánovaném termínu 1.-3. 5. 2020 a vyhlásil nový termín 16.-18. 10. 2020. Místo konání ME zůstává v platnosti.

Zároveň dnes pořadatelé obou březnových nominačních závodů na ME v coursingu vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ohlásili zrušení závodů. Jelikož se jedná o závody s udělováním titulu CACIL, delegátka v CdL projedná možnost jejich přesunu na pozdější termín. S nejvyšší pravděpodobností bude zrušen i dostih v Kolíně dne 4.4.2020 a přesunut na jiný termín. Dále bude zrušen coursing 5.4.2020 v Kačicích pořádaný CCC. Doufáme, že dalších akcí v dostihovém a coursingovém kalendáři se tato mimořádná situace nedotkne.

Dostihová a coursingová komise ve spolupráci s pořadateli závodů se bude snažit najít řešení tohoto stavu – nalézt náhradní termíny pro zrušené závody, stanovit nové termíny nominačních závodů, odsouhlasit změny v dostihovém a coursingovém kalendáři.

Prosíme vás o trpělivost, vzhledem k mimořádné situaci zatím nejsme schopni podat přesnější informace. Vše bude záviset na dalším vývoji pandemie. Sledujte webové stránky DaCK.

 

Za dostihovou a coursingovou komisi,

Hana Richterová

12.3.2020