Mistrovství Evropy v coursingu a Mistrovství světa na dráze jsou dle sdělení CdL zrušena.

DaCK požádala předsednictvo ČMKU o výjimku z Národního dostihového a coursingového řádu pro rok 2020. P ČMKU bude žádost projednávat na květnovém zasedání.

 

Vážené předsednictvo ČMKU,

vzhledem k mimořádné situaci způsobené nouzovým stavem, si vás DaCK dovoluje požádat o schválení výjimky z Národního dostihového a coursingového řádu pro závodní sezonu 2020.

Jedná se o ustanovení bodů 2.4.7. odst. 2 Dostihový vítěz roku a bodu 3.5.5. odst. 2 Coursingový vítěz roku. Vzhledem k tomu, že závodní sezona namísto v březnu začne až 30.5.2020, bude dostihový a coursingový kalendář zredukován. Namísto dvanácti bodovacích závodů se uskuteční pouze devět bodovacích závodů v dostizích i coursingu. Pro většinu závodících psů (hlavně fen, které mohou během sezony hárat) by bylo velmi obtížné absolvovat minimální (Národním řádem) požadovaný počet pěti závodů.

Z tohoto důvodu DaCK navrhuje, aby pro rok 2020 byla udělena pro soutěže Dostihový vítěz roku 2020 a Coursingový vítěz roku 2020 výjimka z Národního dostihového a coursingového řádu v následujícím znění:

Dostihy

Pro zařazení do soutěže Dostihový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Coursing

Pro zařazení do soutěže Coursingový vítěz roku 2020 musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za pět bodovacích závodů uskutečněných v roce 2020. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

 Titul Dostihový a Coursingový vítěz bude udělen pouze v případě, že se v sezoně vzhledem k potenciální hrozbě dalšího omezení pořádání sportovních akcí, podaří zorganizovat alespoň 6 bodovacích dostihů nebo 6 bodovacích coursingů.

 Dále v příloze přikládáme pro informaci upravený dostihový a coursingový kalendář. Předpokládáme, že závody s udělováním titulu CACIL proběhnou, ale mohou být pouze s udělením titulu CACT. Po obdržení stanoviska z CdL bude kalendář v tomto smyslu upraven.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

  Vít Černý

Předseda DaCK

Sdělení Dostihové a coursingové komise k přesunu termínů ME v coursingu a tuzemských závodů

Vážení majitelé coursingových a dostihových závodníků,

většina z vás již jistě během dnešního dne zaregistrovala, že vláda vyhlásila nouzový stav a obdobná situace s přenosem nákazy onemocnění koronavirem je i v ostatních evropských státech.

Dnes pořadatel Mistrovství Evropy v coursingu spolu se všemi členy CdL rozhodl, že se Mistrovství Evropy neuskuteční v původně plánovaném termínu 1.-3. 5. 2020 a vyhlásil nový termín 16.-18. 10. 2020. Místo konání ME zůstává v platnosti.

Zároveň dnes pořadatelé obou březnových nominačních závodů na ME v coursingu vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ohlásili zrušení závodů. Jelikož se jedná o závody s udělováním titulu CACIL, delegátka v CdL projedná možnost jejich přesunu na pozdější termín. S nejvyšší pravděpodobností bude zrušen i dostih v Kolíně dne 4.4.2020 a přesunut na jiný termín. Dále bude zrušen coursing 5.4.2020 v Kačicích pořádaný CCC. Doufáme, že dalších akcí v dostihovém a coursingovém kalendáři se tato mimořádná situace nedotkne.

Dostihová a coursingová komise ve spolupráci s pořadateli závodů se bude snažit najít řešení tohoto stavu – nalézt náhradní termíny pro zrušené závody, stanovit nové termíny nominačních závodů, odsouhlasit změny v dostihovém a coursingovém kalendáři.

Prosíme vás o trpělivost, vzhledem k mimořádné situaci zatím nejsme schopni podat přesnější informace. Vše bude záviset na dalším vývoji pandemie. Sledujte webové stránky DaCK.

 

Za dostihovou a coursingovou komisi,

Hana Richterová

12.3.2020