Dnes ČMKU zveřejnila k připomínkování návrh Národního dostihového a coursingového řádu a Řádu pro jmenování dostihových a coursingových rozhodčích.

První pracovní návrh řádů byl zaslán k připomínkování všem pořadatelům, chovatelským klubům a rozhodčím. Dne 28.11.2021 se uskutečnila schůzka, které se zúčastnili zástupci některých chovatelských a pořadatelských klubů a rozhodčí, kteří řády připomínkovali. Na základě jednání DaCK připravila následující návrhy, které je možno připomínkovat do 15.1.2022.

K připomínkování Národní dostihový a coursingový řád

K připomínkování Řád pro jmenování rozhodčích

Směrnice 2 Měření kohoutkové výšky

Směrnice 3 Jmenování obsluhy návnady